Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 4/2018

10. 11. 2018

Z á p i s   

ze  4. schůze Výboru společenství vlastníků bytových jednotek

                            1063 – 1068 konané dne 23.10.2018

 

Přítomni:

předseda výboru:                                   Filip Navrátil

místopředseda výboru:                          Roman Kaháček             

členové výboru:                                      Eva Světinská                                                                                

                                                                  Miroslav Janota                

                                                                  Stanislav Bárta

                                                               

 

P r o g r a m

 

 

  1. Konzultace a výběr nových svítidel na chodbách domu

 

  1. Informace: oprava lodžií je přesunuta na rok 2019 z personálních důvodů vybrané stavební firmy

 

  1. Byla provedena pravidelná kontrola úklidu všech společných prostor – nebyly zjištěny žádné závady, s pí Löblovou, která zajišťuje úklid, bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou

 

  1. VÝZVA vlastníkům z domu čp. 1066, kteří v kočárkárně tohoto domu skladují a odkládají nepotřebné věci, aby je neprodleně odstranili v termínu do 20.11.2018. Prostor bude zcela vyklizen a následně pronajat

 

  1. Shromáždění vlastníků se bude konat dne 4.12.2018 od 18 hod. – důležitá je maximální účast !!!

 

V loňském roce se na shromáždění dostavilo pouze 52 vlastníků bytových jednotek a tím jsme se dostali těsně za hranicí usnášeníschopnosti! Svou neúčastí vlastníci projevují tristní nezájem podílet se na rozhodování o své nemovitosti

 

 

 

Další schůze výboru bude svolána po předchozí domluvě

                                                                     

 

Zapsala: Eva Světinská