Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 13

7. 5. 2009

Z á p i s   

ze 13. schůze výboru společenství vlastníků bytových jednotek

1063 – 1068 konané dne  6.5.2009

 

Přítomni:  předseda výboru:            Filip Navrátil

                místopředseda výboru:    Roman Kaháček

                členové výboru:               Eva Světinská  

                                                               Stanislav Bárta              

                                                        Miroslav Janota

                                                 

 

                                                  P r o g r a m

 

A) informace o opravě odpadu v domě čp. 1063

             

B) informace: byla zjištěna nefunkčnost dvou požárních klapek – budou opraveny

(pověřen bude správce)

 

C) projednána Zpráva požární bezpečnosti staveb :

zápis z kontroly dodržování předpisů požární ochrany bude zvlášť doručeno vlastníkům, kteří mají na chodbě domu uskladněn nábytek s tím, že budou vyzváni k nápravě, tj. k odstranění                                    

         

D) informace pro vlastníky: reklamace na závady střechy bude uplatněna, pokud v nějakém místě střecha protéká, je nutné závadu nafotit a přeposlat mailem Výboru společenství vlastníků

 

E) informace o účetní uzávěrce

 

F) informace o pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 1063 (po Večerce) od 1.7.2009 – provozovna Květinářství

 

G) informace o jednání s projektantem dne 29.4.2009 – projednání a upřesnění rozsahu prací na zateplení domu, včetně opravy lodžií

 

H) informace: bude provedena deratizace – položení návnady ve sklepě z důvodu přemnožení hlodavců

 

I)anonymní sdělení z vchodu domu čp. 1068

Výbor společenství vlastníků je vděčný za každou připomínku, uvítá však i podpis pisatele

 

J) mimořádná schůzka Výboru společenství vlastníků se bude konat v úterý dne 12.5.2009 od 19 hod. – pozván pan Kuba (informace o výtahu)

           

 K) shromáždění všech vlastníků bytových jednotek bude svoláno

 na den 15. června 2009 :  

 pozvánka bude zaslána každému vlastníkovi obyčejnou poštou a zároveň

 vyvěšena ve společných prostorách domu

 

    

Předběžný   p r o g r a m (bude ještě upřesněn)

na shromáždění vlastníků BJ:

 

1.zpráva o činnosti výboru společenství vlastníků

2.schválení účetní uzávěrky za rok 2008

3.projednání výsledků hospodaření za rok 2008

4.zpráva o hospodaření domu (příloha k pozvánce)

5.nové výtahy (hlasování) – minimální finanční rámec 6 až 7 mil.

6.hlasování o rekonstrukci svodů společné televizní antény

7.projednání opravy vnitřních částí domu, tj. vymalování a položení nového  lina

8.instalace měřidel tepla  

9.zateplení domu (úvěr od ČSOB), úvěrový rámec musí být vyšší

než očekávané náklady -  cca  20 milionů

10.zplnomocnění od všech vlastníků k jednání se stavebním úřadem

 

      

Další schůze výboru společenství se bude konat dne 10.5.2009 od 19 hodin

 

 

Zapsala: Eva Světinská