Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podrobnější informace ke shromáždění vlastníků, které bude 21.11.2013.


Podrobnější informace ke shromáždění vlastníků, které bude 21.11.2013.

 

 

1) Z významnějších stavebních akcí stojí za zmínku tříleté inspekční prohlídky výtahů, instalování okapů nad balkony a výměna vodoměrů. Mimo to se průběžně provádí menší opravy například opravy rozbitého zařízení po vandalech, zatékání apod.

Nedaří se nám reklamovat problémy s balkony. Na tom budeme dále pracovat. S tím souvisí problém s dveřmi, kde jsme s reklamacemi taktéž nebyli zatím úspěšní.

 

1a) Úvěr je již vyčerpán. Z rámce 18 milionů jsem vyčerpali 15 milionů a čerpání ukončili. Jedná se o úvěr překlenovací. Je řádně splácen a dospořován.

 

1b) Již minulý jsme avizovali, že bychom chtěli stávající úvěr vyměnit za jiný s menší úrokovou mírou. Jelikož na úvěr čerpáme dotaci s programu PANEL a jelikož minulý rok ČMZRB pozastavila převádění dotací při refinancování úvěrů, pozastavili jsme tento proces až do doby než se vyjasnila pozice ČMZRB a možnost převodů stávající dotace k novým úvěrům. To je vyjasněno, avšak ukazuje se, že vzhledem ke specifickým podmínkám stávajícího úvěru není výhodné s ním cokoli dělat. To proto, že sankce, za předčasné vypovězení úvěru jsou příliš vysoké. Nejlepší se nyní jeví dospořit co nejrychleji a pak při dosažení konce překlenovacího období úvěr eventuálně vyměnit.

 

1c) Vzhledem k 1b) o tomto bodu jednat nebudeme, protože zatím ztratil smysl.

 

2) V plánu oprav na příští rok máme  pouze běžné a pravidelné opravy. Předkládáme na zvážení, zda neprovést záměnu svítidel na svítidla s čidly. Mohlo by tak dojít k úspoře nákladů na osvětlení.

 

3) Účetní závěrka za rok 2012 je k dispozici k nahlédnutí u mě a bude k dispozici na shromáždění vlastníků. Jako každý rok ji budeme schvalovat to následujícím usnesením: Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 32032.16 Kč k úhradě nákladů souvisejících se správou domu.

 

4) Tzv fond oprav alias dlouhodobou zálohu mám pevně stanovenou z let minulých. Tuto zálohu nemusíme a nebudeme měnit. Zálohy na spotřebu na další rok nám podle nákladů z let minulých automaticky upravuje správce. Je však přesto potřeba toto formálně schválit. Navrhujeme tedy toto usnesení: Shromáždění schvaluje celkovou výši záloh pro rok 2014 na 5771260 Kč.

 

Je též potřeba schválit způsob rozúčtování nákladů do budoucna a to s ohledem na změnu předpisů. Navrhujeme zachovat stávající stav a to přijetím následujícího usnesení: Shromáždění společenství schvaluje, aby současně užívaný způsob pro stanovení výše záloh na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů a rozúčtování nákladů na tato plnění byl zachován a platný i pro další zúčtovací období, kterými je vždy kalendářní rok. Účinnost tohoto usnesení nastává dnem účinnosti zákona č. 67/2013 Sb., tj. 1. 1. 2014.

 

5) Podrobnější informaci podáme na shromáždění.

 

6) Výhledově bude s ohledem na nový občanský zákoník tyto upravit. Nástin možného podáme na schůzi.

 

7) Nejdůležitější na závěr. Volební období výboru končí v únoru 2014. Je tedy potřeba navolit výbor nový. Stávající členové výboru – Filip Navrátil, Roman Kaháček, Stanislav Bárta, Eva Světinská a Miroslav Janota –  kandidují znovu a uvítají mezi sebou další pomocnou ruku. Je proto důležité, abyste se v maximálním počtu dostavili na shromáždění.

 

 

Za výbor společenství, Filip Navrátil, předseda

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář