Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrola protipožární ochrany

7. 5. 2009

´

              ZPRÁVA

Objekt                                                    Nevanova 1063 - 1068

                                             Praha 6, Nevanova 1063 - 1068

majitel objektu                                    Společenství vlastníků domu Nevanova 1063 - 1068, Praha 6

                                                Praha 6, Nevanova 1066, 163 00

Zastoupený                                          Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, družstvo

                                            se sídlem Křesomyslova 3/229, 140 00 Praha 4

 

     Preventivní požární                 prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

 

I.       Byly provedeny následující kontroly:

1 • Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.

2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů

3 - Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.

4- Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

5 • Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

   ZÁPIS

      z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

poř.      popis závady a nedostatku                                    opatření                             odpovědná osoba

číslo         na ÚC, domovním vybavení objektu

1 Nevanova 1063                                         odstranit závady                       určená objedna.

                                                                do 30 dnů od obdržení zápisu

suterén - chybí samozavírač dveří lx

7. patro - polička

6. patro - sporák

3. patro - kart. krabice

1. patro - kuch. linka, dveře

2 Nevanova 1064

suterén - chybí samozavírač dveří 2x

7. patro - lavice, květiny, skříňka

5. patro - botník

4. patro - židle, květina, dřevo, botník

3. patro - kart. krabice

3 Nevanova 1065

suterén - chybí samozavírač dveří lx 7. patro - stolička, botník

6. patro - botník, bedýnka

5. patro - kart. krabice, kola

4. patro - židle

4 Nevanova 1066

suterén - chybí samozavírač dveří 2x

7. patro - židle, stolek, květina, skříň

4.     patro - skříňka

1. patro - botník

5 Nevanova 1067

suterén - chybí samozavírač dveří 2x

6. patro - dveře, botník, štafle

3. patro - botník

2. patro - stolička

1. patro - skříňka

6 Nevanova 1068

susterén - chybí samozavírač dveří 2x

5. patro - židle, koš

4. patro - botník

3.     patro - skříňka

1. patro - botník, židle

 

 

 

ZPRÁVA

o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
dle vyhlášky MV CR číslo 246/2001 Sb §7

Funkční zkouška systému požárního odvětrávání únikových cest v objektu:Kontrola byla provedena - majitel: Společenství vlastníků domu Nevanova 1063 – 1068, Praha 6

zast. : Stavební bytové družstvo STAVBAR, družstvo Křesomyslova 3/229, Praha 4

Adresa kontroly objektu:

Nevanova 1063 - 1068, Praha 6

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo: y

Vysledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady, včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

V uvedeném objektu je instalováno mechanické požární zařízení pro odvod kouře ÚC v objektech 1063 – 1068, Praha 6 na únikových cestách (schodištích) .

Byla provedena funkční zkouška tohoto zařízení pro odvod kouře.

Zjištěné závady : objekt 1063 – odvětrávací okno - funkční

Systém odvětrávání únikových cest objektu 1063 – v době kontroly funkční

Zjištěné závady:            objekt 1064 – odvětrávací okno není funkční, po zatažení lanka
se okno neotevře

Systém odvětrání únikových cest objektu 1064 – v době kontroly nebylo funkční

Zjištěné závady : objekt 1065 – odvětrávací okno - funkční

Systém odvětrávání únikových cest objektu 1065 – v době kontroly funkční

Zjištěné závady objekt 1066 – odvětrávací okno – v době kontroly není funkční po zatažení lanka se okno neotevře

Systém odvětrávání únikových cest objektu 1066 – v době kontroly není funkční

Zjištěné závady objekt 1067 – odvětrávací okno - funkční 1. patro – rozbité sklíčko

Systém odvětrávání únikových cest objektu 1067 – v době kontroly funkční

Zjištěné závady : objekt 1068 – odvětrávací okno - funkční

Systém odvětrávání únikových cest objektu 1068 – v době kontroly funkční

 

Závěr z provedené kontroly:

Po provedené funkční zkoušce PBZ — zařízení pro odvod kouře a tepla na únikových cestách je nutno odstranit nedostatky, které byly při této kontrole zjištěny.

Fakturujeme Vám za kontrolu a tlakovou zkoušku požárních hydrantů, kontrolu PHP, kontrolu PBZ a preventivní požární prohlídku objektů Nevanova 1063 - 1068 celkovou částku ve výši - podrobnosti v přiloženém protokolu číslo 1

celkem bez  DPH: 6514,00

sazba          základ        celkem

0%                                 0,00

                                                19%        6 514,00      12379,70

                                                        

celkem k úhradě:

7 751,70 KC-1